Category Archives: מצגות

סדנא אסטרטגית למנהלים – Industry 4.0

בסדנא אסטרטגית למנהלים בנושא Industry 4.0 אנו מציגים את העקרונות העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים. במהלך הסדנא מוצגות דוגמאות – Use Cases טכנולוגיים ו Case studies עסקיים. בתום הסדנא אנו מצפים שהמשתתפים יוכלו: לתאר כיצד המפכה הדיגיטלית משפיעה היום על ארגונים עסקיים בתחום הצעת הערך, התפעול והלוגיסטיקה, העצמת עובדים וחדשנות וכיצד היא צפויה להשפיע בשנים הקרובות להסביר… Read More »

מצגת – חידושים בתחומי הדיגיטציה – ינואר 2018

המצגת  שהצגתי במפגש השלישי של פורום דיגיטציה. המפגש עסק באינטיליגנציה מלאכותית ואני סקרתי את ההתפתחויות האחרונות בתחום. עיקרי הדברים: התועלת במערכות AI  הן היכולת שלהן לחזות בצורה מדויקת יותר מכל מומחה ובעל ניסיון. מערכות AI  נדרשות ל"אימון", "תרגול", ו"למידה". דיוק של 80% נחשב להצלחה יש עוד דרך ארוכה עד שמערכות AI יהיו בעלות מודעות עצמית התפתחות… Read More »

אסטרטגיה דיגיטלית להעלאת הפריון המוניציפאלי

בשבוע שעבר השתתפתי בכנס מנכ"לים ומזכירם ברשויות המקומיות באילת – מנהיגות בעולם דיגיטלי. הרצתי בפני משתתפי הכנס על אסטרטגיה דיגיטלית להעלאת הפריון המוניציפאלי. בהרצאה תוארו תהליכי השיבוש הדיגיטלי (Digital disruption) כמעט בכול הסקטור העסקי וכיצד התגברות השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות מגיעה לנקודת מפנה (Tipping Point) בה הטכנולוגיות הדיגיטליות משפיעות באופן משמעותי ומביאות לטרנספורמציה ארגונית וטרנספורמציה של… Read More »

שרשרת האספקה בתעשייה 4.0

מצגת מהכנס השנתי של הפורום הישראלי לתפעול ושרשרת אספקה. הבשלה של מספר טכנולוגיות ובראשן הדיגיטליות, יחד עם שינויים במאפייני הביקוש הצרכני בקצה שרשרת הערך של ענפי התעשייה, צפויים להביא לשינויים משמעותיים במבנה ענפי התעשייה ולמעשה מהווים את המהפכה התעשייתית הרביעית. המהפכה התעשייתית הרביעית משמעותה שיפור מהותי בפריון ושינוי מהותי במאפייני התחרות העסקית ובסיסי היתרון התחרותי. בכנס… Read More »

התייעלות כמאמץ תחרותי אסטרטגי מתמשך

מצגת מכנס התאחדות התעשיינים בצפון שעסקה בקשר בין התייעלות ותחרותיות והדגישה כי בתכנון צעדי התייעלות נדרש לשקול שיקולי אסטרטגיה תחרותית ופריון עסקי כולל: אסטרטגיה, תחרותיות, פריון והתייעלות