Monthly Archives: אוקטובר 2018

Industry 4.0, נקודת המוצא ליתרון תחרותי – לראשונה בישראל, הדמיה מלאה של 'מפעל חכם'

AVIV AMCG בשיתוף SIEMENS מציגים לראשונה בישראל, הדמיה מלאה של 'מפעל חכם', עם הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות בתפיסת Digital Enterprise של SIEMENS.

בהדמיה של 'המפעל החכם', יוצג 'סיפור הייצור התעשייתי', תוך הדגמה של הטכנולוגיות הדיגיטליות העדכניות בגישת Industry 4.0, משלב פיתוח המוצר, תכנון קו הייצור, ניהול הייצור השוטף, תהליכי השיווק, המכירה והשירות. 12 תחנות של טכנולוגיה דיגיטלית מתקדמת.

הדגמת 'המפעל החכם' במסגרת כנס SCM כנס החברות המובילות במשק ב 14.11.2018.

קישור להרשמה לכנס

במהלך הכנס יערכו סיורים מקצועיים בהדרכת יועצי AVIV AMCG בהדמיה של 'המפעל החכם' בו 'סיפור הייצור התעשייתי בגישת Industry 4.0.

קישור להרשמה לסיורים של AVIV AMCG

מהפכה התעשייתית הרביעית היא בעיקרה מהפכה עסקית

לנגד עינינו מתממשת בקצב הולך וגובר המהפכה הטכנולוגית – דיגיטלית ● מודלים עסקיים משתנים, הצעות הערך משתנות, שרשראות ערך ענפיות ושווקים משתנים ונבנים מחדש ● השינויים משמעותיים ורב ממדיים

המהפכה הטכנולוגית – דיגיטלית, או המהפכה התעשייתית הרביעית, מאופיינת בשילוב של טכנולוגיות שמטשטשות את הקווים בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. המהפכה מתפתחת בקצב אקספוננציאלי, להבדיל מהקצב הליניארי שאפיין מהפכות קודמות, והיא הופכת על פיה כמעט כל ענף בכל מדינה. הרוחב והעומק של השינויים הללו מבשרים על שינויים במערכות שלמות של ייצור, לוגיסטיקה וניהול.

חידושים טכנולוגיים מובילים לשינויים מהותיים בהיצע של התעשייה, החדשה והישנה, עם תועלות ארוכות טווח ביעילות ופריון. עלויות התחבורה והתקשורת ירדו, הלוגיסטיקה ושרשראות אספקה הגלובליות יתייעלו ועלות המסחר תלך ותפחת. כל אלה יפתחו שווקים חדשים ויניעו צמיחה כלכלית.

משבשים ומשנים גם את הביקוש

השינויים המשמעותיים משבשים ומשנים גם את הביקוש. על רקע העלייה בשקיפות, המעורבות המוגברת של הלקוחות במותגים לכל אורך הליך היצור, השיווק והמכירה ודפוסים חדשים של התנהגות צרכנים חברות נאלצות להתאים את הדרך שבה הן מתכננות, משווקות ומספקות מוצרים ושירותים.

למהפכה התעשייתית הרביעית יש 4 השפעות מרכזיות על עסקים: הציפייה של הלקוח ממוצרי הארגון, מוצרים ושירותים חדשים, סביבת הפעילות והאקוסיסטם.
כדי להתמודד בהצלחה עם ההשפעות החדשות הללו הארגון נדרש לבצע הערכות ארגונית מקיפה ו'קפיצת המדרגה' מדיגיטציה פשוטה (המהפכה התעשייתית השלישית) לחדשנות המבוססת על שילוב של טכנולוגיות (Industry 4.0). המהפכה התעשייתית הרביעית גורמת לכך שחברות נאלצות לחברות מחדש את הדרך שבה הן עושות עסקים – מול חברות אחרות ומול הצרכנים.

אז איך מתחילים? ארגון המתכנן להשתתף במהפכה הרביעית ולא להישאר מאחור, חייב לצאת לדרך מתוך הבנת הערך העסקי ולא בגלל הטכנולוגיה. הגדרת חזון ברור וגזירת מטרות, מפת דרכים טכנולוגית שתגדיר סדרי עדיפויות ושלבים ואבני דרך להטמעת פתרונות.

לפני הדהירה לפתרונות טכנולוגים נקודתיים, נדרשת חשיבה ארגונית אסטרטגית לגיבוש מפת דרכים להטמעת Industry 4.0. שיפור הפריון העסקי בכלים מסורתיים, שיפור תהליכים עסקיים ותפעוליים והכנה לדיגיטציה בעזרת מפת דרכים להטמעת טכנולוגיות על פי סדרי עדיפויות וכדאיות.

קישור להרצאה שלי בכנס Industry 4.0 בכנס אנשים ומחשבים.

המהפכה התעשייתית הרביעית מצעידה את הארגונים לעבר העתיד

המהפכה הטכנולוגית – דיגיטלית, או בשמה השני המהפכה התעשייתית הרביעית, מאופיינת בשילוב של טכנולוגיות שמטשטשות את הקווים בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. המהפכה מתפתחת בקצב אקספוננציאלי, להבדיל מהקצב הליניארי שאפיין מהפכות קודמות, והיא הופכת על פיה כמעט כל ענף בכל מדינה. הרוחב והעומק של השינויים הללו מבשרים על שינויים במערכות שלמות של ייצור, לוגיסטיקה וניהול.

חידושים טכנולוגיים מובילים לשינויים מהותיים בהיצע של התעשייה, החדשה והישנה, עם תועלות ארוכות טווח ביעילות ופריון. עלויות התחבורה והתקשורת ירדו, הלוגיסטיקה ושרשראות אספקה הגלובליות יתייעלו ועלות המסחר תלך ותפחת. כל אלה יפתחו שווקים חדשים ויניעו צמיחה כלכלית.

משבשים ומשנים גם את הביקוש

השינויים המשמעותיים משבשים ומשנים גם את הביקוש. על רקע העלייה בשקיפות, המעורבות המוגברת של הלקוחות במותגים לכל אורך הליך היצור, השיווק והמכירה ודפוסים חדשים של התנהגות צרכנים חברות נאלצות להתאים את הדרך שבה הן מתכננות, משווקות ומספקות מוצרים ושירותים.

למהפכה התעשייתית הרביעית יש 4 השפעות מרכזיות על עסקים: הציפייה של הלקוח ממוצרי הארגון, מוצרים ושירותים חדשים, סביבת הפעילות והאקוסיסטם.
כדי להתמודד בהצלחה עם ההשפעות החדשות הללו הארגון נדרש לבצע הערכות ארגונית מקיפה ו'קפיצת המדרגה' מדיגיטציה פשוטה (המהפכה התעשייתית השלישית) לחדשנות המבוססת על שילוב של טכנולוגיות (Industry 4.0). המהפכה התעשייתית הרביעית גורמת לכך שחברות נאלצות לחברות מחדש את הדרך שבה הן עושות עסקים – מול חברות אחרות ומול הצרכנים.

אז איך מתחילים? ארגון המתכנן להשתתף במהפכה הרביעית ולא להישאר מאחור, חייב לצאת לדרך מתוך הבנת הערך העסקי ולא בגלל הטכנולוגיה. הגדרת חזון ברור וגזירת מטרות, מפת דרכים טכנולוגית שתגדיר סדרי עדיפויות ושלבים ואבני דרך להטמעת פתרונות.

לפני הדהירה לפתרונות טכנולוגים נקודתיים, נדרשת חשיבה ארגונית אסטרטגית לגיבוש מפת דרכים להטמעת Industry 4.0. שיפור הפריון העסקי בכלים מסורתיים, שיפור תהליכים עסקיים ותפעוליים והכנה לדיגיטציה בעזרת מפת דרכים להטמעת טכנולוגיות על פי סדרי עדיפויות וכדאיות.

תקציר מאמר  שלי שפורסם בירחון אנשים ומחשבים