Monthly Archives: אוקטובר 2017

האם הארגון שלכם מוכן למהפכה הדיגיטלית?

בין אם אתם Leaders ובין אם אתם Challengers, סביבת הפעולה שלכם עומדת להשתנות.

היכולת והמנהיגות הדיגיטלית יקבעו את עתידו של הארגון בסביבה הדינאמית לקראת כניסתם של ה-Newcomers מהשווקים הגלובליים.

לקראת כנס החברות המובילות במשק של הפורום הישראלי לתפעול ושרשרת אספקה, אנו נאמוד את  המנהיגות הדיגיטלית של החברות הישראליות.

 

תוצאות הסקר והדרך לגבש אסטרטגיה דיגיטלית אפקטיבית, יוצגו בועידה השנתית לניהול תפעול ושרשרת אספקה שיתקיים ב-14.11.17 וידונו בהמשך פעילות פורום דיגיטציה.

 

למילוי סקר מנהיגות דיגיטלית לחץ/י כאן